دانشمندان موفق به تولید نور مایع شدند!

5

فیزیکدانان برای اولین بار توانستند نور مایع را در دمای اتاق تولید کرده و شکل عجیبی از ماده را بسیار ملموس‌تر از قبل بسازند. نتیجه‌ی این پژوهش چند روز پیش در مجله Nature Physics منتشر شد. با دیپ لوک همراه باشید…

نور مایع در واقع، یک ابرشاره (superfluid) و حالتی از چگالش بوز-اینشتین محسوب شده که دارای اصطکاک یا چسبندگی صفر است و اغلب به عنوان حالت پنجم ماده نیز شناخته می‌شود. نور مایع، موجب جریان نور در اطراف و گوشه‌های اشیا می‌شوذ. در حالت معمولی، نور خاصیت موجی داشته و گاهی نیز خاصیت ذره‌ای از خود نشان می‌دهد. نور همواره در یک خط مستقیم سیر می‌کند. علت اینکه چشم ما قادر به دیدن زوایا و گوشه‌های اشیا نیست، نیز به دلیل همین خط سیر مستقیم نور است. تحت شرایط ویژه‌ای نور می‌تواند مانند مایع عمل کرده و در اطراف اشیا جریان یابد.

چگالش بوز-اینشتین برای دانشمندان فیزیک بسیار جذاب است، زیرا در این حالت، قوانین حاکم بر فیزیک از حالت کلاسیک به حالت کوانتومی تغییر یافته و ماده رفتار موجی از خود نشان می‌دهد که تنها در دمای نزدیک به صفر مطلق و برای کسری از ثانیه وجود دارد. حالا دانشمندان در این پژوهش جدید، گزارش داده‌اند که یک ماده‌ی مایع بوز-اینشتین را در دمای اتاق با استفاده از ترکیب نور و ماده ایجاد کرده‌اند. یکی از محققان این پژوهش می‌گوید:

نتیجه‌ی فوق العاده، این است که ما نشان دادیم، ابرمایع نیز می‌تواند در دمای اتاق، تحت شرایط خاص و با استفاده پلاریتون‌ها (شبه ذره‌ای که بخشی از آن ماده و بخش دیگرش نور است) ایجاد شود.

برای ایجاد پلاریتون‌ها به ابزار و تجهیزات ویژه و مهندسی نانو نیاز است. به این منظور، دانشمندان یک لایه‌ از مولکول‌های آلی به ضخامت ۱۳۰ نانومتر را در میان آینه‌های انعکاسی ویژه‌ای قرار دادند. در ادامه، این لایه از مولکول‌های آلی، توسط پالس لیزری ۳۵ فمتو ثانیه‌ای مورد تابش قرار گرفت. به این ترتیب دانشمندان توانستند خواص فوتون‌ها (مانندجرم موثر نور و سرعت بالا) را با برهمکنش‌های قوی میان الکترون‌های درون مولکول‌ها ترکیب کنند. ابرشاره‌ی ایجادشده دارای خواص منحصر به فردی است. در شرایط عادی، جریانی از مایع، موجب ایجاد موج و چرخش می‌شود، اما این حالت در ابرشاره مشاهده نمی‌شود. همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، پلاریتون‌ها در شرایط عادی مانند موج عمل می‌کنند، در صورتی که ابرشاره، چنین رفتاری از خود نشان نمی‌‌دهند.

مقایسه پلاریتون و نور مایع

در یک ابرشاره، آشفتگی ایجادشده در اطراف ذره، سرکوب می‌شود و موجب جریان مایع بدون تغییر در مسیر خود می‌گردد. به باور محققان، کشف نور مایع نه تنها به مطالعات جدیدی در زمینه هیدرودینامیک کوانتومی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به تولید دستگاه‌های پلاریتون در دمای اتاق برای تکنولوژی‌های پیشرفته آینده مانند تولید مواد فوق رسانا برای دستگاه‌هایی مانند LED‌ها، پنل‌های خورشیدی و لیزرها کمک کند. نتایج این پژوهش، بسیاری از تحقیقات آینده را نه تنها برای مطالعه پدیده‌های مربوط به مایع های بوز-اینشتین، بلکه برای طراحی دستگاه های مبتنی بر ابرسیال، متوجه آن می‌کند.

مقاله اصلی را در زیر مشاهده کنید:

[gview file=”http://www.deeplook.ir/wp-content/uploads/2017/06/نور-مایع.pdf”]

 

دکترای شیمی معدنی از دانشگاه فردوسی مشهد علاقه مند به بیو شیمی معدنی و شیمی محاسباتی مخصوصا بررسی نقش فلزات در سیستم های زیستی مانند نقش آهن در تالاسمی!

گفتگو۵ دیدگاه

  1. سلام البته کوانتوم نسبیت و تکنولوژیهاش شگفت انگزهستند اما این بسیار کوچکتر از این تکنولوژیهای جدید وبنیادی کوانتوم نسبیت هست که زندگی و …رادگرگون . معماری و دیدن و عمر بشر و … رشد اندامها درصورت قطع شدن حذف غذا که کامل تغییر میده وپزشکی هومیوپاتی ولیزرافزاینده وگرانش که دریک لحظه تعدادزیادازهرچیزی رابااستفاده ازعکس هولوگرامی اش تولیدمیکند وپاک کردن حافظه وکاشتن حافظه با امواج نه دستگاه اتاق توف زمان و مهمترین بحث روز دانشمندان فکر وخلق هست که این واقعاحیرت انگیزه. راز ورمزهای فکروخلق وشرایطش وماده روشن کننده کامپیوترهای مغز که …… وباتشکرازشماها و مطالب بسیارمفیدتون و درود فراوان برشماایرانیهاکه همیشه اندیشه های بزرگی داشته ودارید وضمناپایه گذارکوانتوم نسبیت دکترحسابی هست بااثبات نظریه ذره بی نهایت گسترده وکارهای آزمایشگاهی اش که بعدا دانشمندان ازهمین مطالب آزمایشهای تک الکترون ودوشکاف راطراحی و از دوران قبل که سرآمد علوم ایران هست وحال ابردانشمندان جهان درایران اند کسانی که علم جفر را مسلط اندکه هیچ دانشمندونابغه وابرکامپیوتری نتوانسته حلش کنه و نمونه قبلی آن آثارشیخ بهایی

  2. بحث فکر وخلق ازهمه جالبتره چون همه این کشفیات از فکر وخلق ومیاد. حال این اختراعات و…نقص بزرگی دربشرهست ببینیدحیوانات باامواج مغزی باهم ارتباط میگیرندودرحدخود اطلاعات پزشکی واعمالش رادرصورت نیازانجام میدهندودرحدخود از خالق خودآگاه هستندآگاهی درونی وحال این آزمایشهاو مطالعات دانشمندان راجع به فکروخلق ورازورمزهاش دیگه بشر را ازاختراع و…بی نیازمیکنه . خداونداراده کردوبه بشرهمین قدرت درتابع قدرت خودش داد.حال تنهازیرده درصدازکامپیوترهای مغزی این بشر بجزاستثنائها روشن است وبیسترمراکزمغزی خفته . دانشمندااثبات کردن که باهرفکرکه غیرماده هست یک مولکول نروپپتایددربدن تولیدمیشه یعنی ازغیرماده ماده تولیدمیشه و این مولکول هم یک بسته انرژی هست درواقع یک بسته انرژی واردطبیعت میشه که بامرگ هم ازبین نمیره واین موانع خلق آنی که برداشته شه بشربه این قدرت میرسه تافکرکنه خلق شه و بشر ماده روشن کننده کامپیوترهای مغزی هم کشف کرده والبته بشر فکرمیکنه وخداخلق میکنه بشرروح هداهست و خداوند نسل های آخر را برای این روشنایی و شگفتی ها انتخاب کرده و با این وجود نسلی الهی درسراسرجهان را نوید ده هست

  3. فهمیدن کوانتوم نسبیت مهمه وبااین فهم هر تغییری ممکنه و فقط اصطلاحات ولغات ممکنه کمی باعث مانع فهم تکنولوژی وتئوری بشن.ذره کوارک وضدکوارک که خود انرژی هست وتجمع تعدادمتفاوتش تشکیل الکترون پروتون و…وتجمع متفاوت الکترون پروتون و… تشکیل عناصرمختلف و ازعناصرموادمختلف و… حال تغییر وهرتغییری درماده ممکنه وهرتکنولوژی با درک انرژی وموج بودن اتم وماده وانسان وجهان و ویژگیهاشش ممکنه. دقیقا ماننددرک فیزیک مکانیک نیوتنی درمدارس و ابداعات وهرتغییر واختراعات توسط افراد . کوانتوم نسبیت ویژگیهای بینهایتی داره

  4. مهدی ارشد بیوتک

    سلام. یعنی این ماده رفتارش کاملا با هلیوم ۳ که دماش نزدیک به صفر کلوین هست یکیه؟ و ویسکوزیته اش صفره؟ چون من خونده بودم اگر داخل یک گوی قرارش بدیم تا ابد تقریبا میچرخه و سوالات زیادی مطرح بود دربارش که این حالت چطور در ستاره های نوترونی با اون دما به وجود میاد. سوالی که دارم آینه که ما نمی تونم از آبشار واسه درست کردن جنراتور هایی که با انرژی کمی واسه چرخش برق زیادی تولید میکنند استفاده کنیم؟ یا به سوپر سوید تبدیلش کنیم و ابر رسانا های دما بالا تولید کنیم واسه توکاماک و هر جا گفتن نور مایع منظور همون ابرشاره یا همون سوپر فلوید خودمونه؟

    • سلام توصیه میکنم بادقت وچندبار مطالب بالا رابخونید تامتوجه تفاوتش بشید باپوزش

ارسال نظر