همکاری با دیپ لوک

دوستان عزیزی که تمایل دارند به عنوان نویسنده با دیپ لوک همکاری کنند، میتوانند فرم زیر را تکمیل و ارسال کنند. لازم به ذکر است همکاری تا زمان بالارفتن رتبه ی سایت تا حدنصاب موردنیاز، به صورت افتخاری خواهد بود.