Real Time Web Analytics همکاری با دیپ لوک | دیپ لوک

همکاری با دیپ لوک

دوستان عزیزی که تمایل به همکاری با دیپ لوک دارند، میتوانند فرم زیر را تکمیل و ارسال کنند. دستمزدها مطابق با تعرفه مرسوم نویسندگی در وب، پرداخت خواهد شد. فایل ترجمه آزمایشی، حداکثر یک روز پس از تکمیل فرم، برای شما ارسال خواهد شد، بنابراین همواره ایمیل خود را چک کنید.