اصل عدم قطعیت

لیست سوالات پرسیده شدهاصل عدم قطعیت
مخفی asked 7 ماه ago

اگر مقدار اچ بار به ده به توان منفی چهار برسد.چی میشود؟

2 Answers
oggveehw answered 3 هفته ago

۱

cjjkobul answered 3 هفته ago

۱

Your Answer