اندازه گیری

az asked 7 ماه ago

ببخشید اگه می شه لطفا یک مثال حل کنید مثلا اندازه گیری کت+ با دستگاه اندازه گیری ماتریس x خیلی خیلی ممنون می شم لطتون..

3 Answers
hvnvnjal answered 3 هفته ago

۱

qapwclsg answered 3 هفته ago

۱

qapwclsg answered 3 هفته ago

۱

Your Answer