انرژی شکافت

افشین asked 7 ماه ago

با عرض سلام. در فرآیند همجوشی با صرف انرژی و نزدیک کردن هسته ها و ترکیبشان هسته حاصله به پایداری بیشتر و سطح انرژی پایینتر میرسد. انرژی اضافی هم بعنوان انرژی گداخت آزاد میشود . 
ببخشید از مقدمه ولی سوالم اینست که حالا در فرآیند معکوس که شکافت باشد باید حداقل انرژی بستگی هسته یا بزرگترش را به آن بدهیم تا شکافته شود. بنابر این همه انرژی داده شده صرف شکسته شدن هسته میشود. پس انرژی بسیار زیاد اضافه که پس از شکافت ما از آن استفاده میکنیم از کجا حاصل میشود؟ پایستگی انرژی قبل و بعد از شکافت چطور پابرجا میماند.؟

yifsowhl replied 2 هفته ago

۱

ifisxptj replied 2 هفته ago

۱

cdihgjpj replied 2 هفته ago

۱

xipinmch replied 2 هفته ago

۱

qwvofrab replied 2 هفته ago

۱

vcylgipt replied 2 هفته ago

۱

pdvnwgxt replied 2 هفته ago

۱

xnmomoso replied 2 هفته ago

۱

urwafbma replied 2 هفته ago

۱

ujcyaeqv replied 2 هفته ago

۱

6 Answers
jfcniyps answered 2 ماه ago

۱

xxuebrpo replied 2 هفته ago

۱

rkdvlieu replied 2 هفته ago

۱

noffhjbs answered 2 ماه ago

۱

dmmpdprn replied 2 هفته ago

۱

kyqbdxpa replied 2 هفته ago

۱

ymqxbcvj replied 2 هفته ago

۱

jhpprtfw answered 2 ماه ago

۱

jrtspivo replied 2 هفته ago

۱

vigasfvc replied 2 هفته ago

۱

Your Answer