Real Time Web Analytics انرژی شکافت | دیپ لوک

انرژی شکافت

افشین asked 1 سال ago

با عرض سلام. در فرآیند همجوشی با صرف انرژی و نزدیک کردن هسته ها و ترکیبشان هسته حاصله به پایداری بیشتر و سطح انرژی پایینتر میرسد. انرژی اضافی هم بعنوان انرژی گداخت آزاد میشود . 
ببخشید از مقدمه ولی سوالم اینست که حالا در فرآیند معکوس که شکافت باشد باید حداقل انرژی بستگی هسته یا بزرگترش را به آن بدهیم تا شکافته شود. بنابر این همه انرژی داده شده صرف شکسته شدن هسته میشود. پس انرژی بسیار زیاد اضافه که پس از شکافت ما از آن استفاده میکنیم از کجا حاصل میشود؟ پایستگی انرژی قبل و بعد از شکافت چطور پابرجا میماند.؟

yifsowhl replied 6 ماه ago

۱

ifisxptj replied 6 ماه ago

۱

cdihgjpj replied 6 ماه ago

۱

xipinmch replied 6 ماه ago

۱

qwvofrab replied 6 ماه ago

۱

vcylgipt replied 6 ماه ago

۱

pdvnwgxt replied 6 ماه ago

۱

xnmomoso replied 6 ماه ago

۱

urwafbma replied 6 ماه ago

۱

ujcyaeqv replied 6 ماه ago

۱

*

6 Answers
jfcniyps answered 8 ماه ago

۱

xxuebrpo replied 6 ماه ago

۱

rkdvlieu replied 6 ماه ago

۱

noffhjbs answered 8 ماه ago

۱

dmmpdprn replied 6 ماه ago

۱

kyqbdxpa replied 6 ماه ago

۱

ymqxbcvj replied 6 ماه ago

۱

jhpprtfw answered 8 ماه ago

۱

jrtspivo replied 6 ماه ago

۱

vigasfvc replied 6 ماه ago

۱

Your Answer