انرژی

محمد علی asked 9 ماه ago

سلام مجدد..خانم ریاحی بهترین تعریفی که هم اکنون در فیزیک و الالخصوص کوانتوم از انرژی و مفهوم انرژی در ذات کیهانی و ذات نهانی ماده بهش اطلاق میشه چیه..؟؟؟؟..ممنون اگه پاسخ بدید…ببخشید..

pwiuqnsm replied 3 هفته ago

۱

awmuflgq replied 3 هفته ago

۱

noindoyc replied 3 هفته ago

۱

ushtltpw replied 3 هفته ago

۱

vaukvcfk replied 3 هفته ago

۱

kryksstf replied 3 هفته ago

۱

ldnyvdob replied 3 هفته ago

۱

ymxroenq replied 3 هفته ago

۱

favqktlo replied 3 هفته ago

۱

5 Answers
ناهید سادات ریاحی عضو سایت answered 9 ماه ago

تعریف کلاسیکی انرژی، توانایی انجام کار هست که البته میشه این تعریف رو به ذرات کوانتومی هم نسبت داد، به این معنی که هر ذره ای که انرژی بیشتری داشته باش، قطعا توانایی بیشتری هم برای انجام کار خواهد داشت. در مکانیک کوانتومی، انرژی یک مشاهده پذیر برای اپراتور انرژی، یعنی هامیلتونی تعریف میشه و از این نظر با مشاهده پذیرهای دیگه تفاوتی نداره. تعریف دیگه در چارچوب نسبیت خاص هست که انرژی رو از طریق رابطه ی مشهور e=mc2 معادل با جرم می گیره، یعنی هر چه جرم بیشتر، انرژی هم بیشتر.

محمد علی replied 9 ماه ago

ممنون از شما

eybtjkyx replied 3 هفته ago

۱

kkopowdm replied 3 هفته ago

۱

amir.mn.mosio@gmail answered 9 ماه ago

تعریف کوانتومی مخصوصی برای جرم هم وجود/داره؟

urosfxkv replied 3 هفته ago

۱

gskeoucc replied 3 هفته ago

۱

ndusbhmk replied 3 هفته ago

۱

Amin answered 6 ماه ago

شاید سوال بی خودی کرده باشم
سوالم اینه که چطور الکترون بدور هسته میچرخه ؛ یعنی این انرژی را از کجا میاره؟
 

bdrscgrx replied 3 هفته ago

۱

opxfcdhn replied 3 هفته ago

۱

uarrwhtb answered 2 ماه ago

۱

ortudwqt replied 3 هفته ago

۱

xmfkwyks replied 3 هفته ago

۱

Your Answer