Real Time Web Analytics واپاشی اتم ها | دیپ لوک

واپاشی اتم ها

مخفی asked 2 سال ago

بسم تعالی: چرااتم واپاشی می نماید. وازاتم مادربه اتم خواهرواتم هلیوم تبدیل میگردد؟

rfjsolyv replied 8 ماه ago

۱

wtkrmjiv replied 8 ماه ago

۱

xgomtwre replied 8 ماه ago

۱

rxgsayoo replied 8 ماه ago

۱

norkodtq replied 8 ماه ago

۱

imublwef replied 8 ماه ago

۱

mrbxnuvj replied 8 ماه ago

۱

*

5 Answers
ناهید سادات ریاحی عضو سایت answered 2 سال ago

در مورد منشا و دلیل رادیواکتیویته و واپاشی عناصر باید خدمتتون عرض کنم که این فرآِیند از ناپایداری هسته ی اتم ناشی میشه. دلیل ناپایداری هسته هم متعادل نبودن نسبت نوترون ها به پروتونهاست چرا که در این حالت توازن نیروی هسته ای قوی بین نوترون ها و پروتون ها برهم میخوره، بنابراین هسته مجبوره با تابش رادیواکتیو، نسبت نوترون ها به پروتون ها رو متعادل کنه. این نامتعادل بودن نسبت n/p هم از این امر ناشی میشه که در داخل هسته هم ترازهایی وجود داره که میتونه تعداد معینی نوترون و پروتون رو در خودش جای بده، حالا تا زمانیکه این تعداد نرمال باشه، هسته پایداره، ما اگر تعداد پروتون یا نوترون بیشتر یا کمتری در این ترازها قرار بگیره، هسته ناپایدار میشه و مستعد پرتوزایی.
دلیل دیگه ای که در مورد منشا واپاشی عناصر مطرح میشه اینه که به طور کلی اجرامی که بتونن با شرکت در یک یا چند واکنش، مجموع جرم کمتر+ انرژی رو بدست بدن، ناپایدار خواهند بود، به این معنی که طبیعت دوست نداره انرژی رو در داخل جرم محبوس کنه و بنابراین تاجایی که ممکنه تمایل داره انرژی نهفته در اجرام آزاد بشه و این دقیقا اجرای قانون دوم ترمودینامیکه، یعنی افزایش انتروپی!

ypltdmws replied 8 ماه ago

۱

nffcboxi replied 8 ماه ago

۱

mpcabavl replied 8 ماه ago

۱

nekooamal answered 1 سال ago
  •   بسمه تعالی  با سلام وتشکر از جواب شما ولی سئوال حقیراین است که جه عاملی سبب این اختالف بین pوnمیشود ایا اتم هسته اش از بیرون اتم مورد اثر قرار میگیرد یا خیر منظور از اثرات بیرون از اتم میتوان به ذرات پر انرژی از طریق خورشید ویا خود کره زمین  واما چگونه باز میگردد به نحوه مکانیزم ساختمان اتم که شواهد وقراین بیان مطلب میکند که اتم نباید چنین ساختاری داشته باشد و باید از ذرات کهکشانی و جهان نیز غافل نشویم چگونچی این مطالب را بسیار خواهانم بصورت بهتری جواب دهم  اولا”معتقدم اتم ساختاری وساختمانی متفاوت دارد دوما”ساختمان وبوجود امدن جهان ما خارج از تفکرات بیگ بنگ است وتمام این تغیرات باز میگردد به ساختمان اتم که جهان عامل ساختنش است چگونگی ان میتواند به بسیاری از سئوالات لاینحل فیزیک واحتر فیزیک جوابی مناسب دهد البته اگر بحواهید امده همکاری هستم (مثال اتم هسته اش ازpوnساخته نشده و انها باید بیرون از هسته باشند)
ipimcidl replied 8 ماه ago

۱

kqyegjda replied 8 ماه ago

۱

pvecacxv replied 8 ماه ago

۱

nekooamal answered 1 سال ago
  •   بسمه تعالی  با سلام وتشکر از جواب شما ولی سئوال حقیراین است که جه عاملی سبب این اختالف بین pوnمیشود ایا اتم هسته اش از بیرون اتم مورد اثر قرار میگیرد یا خیر منظور از اثرات بیرون از اتم میتوان به ذرات پر انرژی از طریق خورشید ویا خود کره زمین  واما چگونه باز میگردد به نحوه مکانیزم ساختمان اتم که شواهد وقراین بیان مطلب میکند که اتم نباید چنین ساختاری داشته باشد و باید از ذرات کهکشانی و جهان نیز غافل نشویم چگونچی این مطالب را بسیار خواهانم بصورت بهتری جواب دهم  اولا”معتقدم اتم ساختاری وساختمانی متفاوت دارد دوما”ساختمان وبوجود امدن جهان ما خارج از تفکرات بیگ بنگ است وتمام این تغیرات باز میگردد به ساختمان اتم که جهان عامل ساختنش است چگونگی ان میتواند به بسیاری از سئوالات لاینحل فیزیک واحتر فیزیک جوابی مناسب دهد البته اگر بحواهید امده همکاری هستم (مثال اتم هسته اش ازpوnساخته نشده و انها باید بیرون از هسته باشند)

 

jbvwkoya replied 8 ماه ago

۱

osxrutad replied 8 ماه ago

۱

pdxyitha replied 8 ماه ago

۱

fvnipjcq replied 8 ماه ago

۱

cweqbiws answered 10 ماه ago

۱

mcscmrlu replied 8 ماه ago

۱

nogwdige replied 8 ماه ago

۱

fgcimtdc replied 8 ماه ago

۱

Your Answer