تابع موج چیست؟

امير asked 3 ماه ago

  سلام. تابع موج چیست و براى الکترون چه چیزی را نمایش میدهد وچگونه؟ منظورم دقیقا این است که مثلا وقتى نمودارش را رسم میکنند مؤلفه هاى نمودار چه چیزی را نشان میدهند؟ مثلا در حالت ساده تر که در تابع زمان نداریم چگونه است؟ ممنون.

3 Answers
hyqnswcj answered 3 هفته ago

۱

jskxolpy answered 3 هفته ago

۱

bujfklft answered 3 هفته ago

۱

Your Answer