جهش کوانتومی

shabnam asked 9 ماه ago

جهش کوانتومی چیست؟

1 Answers
ناهید سادات ریاحی عضو سایت answered 8 ماه ago

شبنم عزیز،‌ منظور از جهش کوانتومی،‌ تغییر تراز یا مدارهای انرژی توسط یک ذره هست. به عنوان مثال یک الکترون میتونه از یک تراز انرژی به تراز انرژی بالاتر بره که در اینصورت گفته میشه یه جهش کوانتومی رخ داده و الکترون برانگیخته شده. البته این فرآیند به صورت خود بخودی رخ نمیده، بلکه الکترون باید نوری دقیقا با انرژی مساوی با انرژی اختلاف دو تراز دریافت کنه تا برانگیخته بشه.

Your Answer