دیدگاه کنترلی در سیستم کوانتوم

لیست سوالات پرسیده شدهدسته بندی: فیزیک کوانتومیدیدگاه کنترلی در سیستم کوانتوم
محمد asked 6 ماه ago

با سلام و تشکر بابت مطالب مفید فایده
بنده دانشجوی مهندسی کنترل هستم ، در مبحث طراحی سیستم کنترل ، با توجه به نیاز وجود برخی متغیرهای پنهان در مساله  جهت ساخت سیگنال کنترلی ، طراح تخمینگر حالت صورت می پذیرد و در آن بر مبنای مدل مساله که می تواند مدلی تصادفی باشد ، تخمین آنلاین متغیرهای پنهان صورت می پذیرد.
با توجه به اصل عدم قطعیت هایزنیرگ ، آیا می توان برای اندازه گیری متغیرهای دوگان موقعیت و سرعت ، ضمن اندازه گیری یک متغیر ، با استفاده از طراحی رویتگر متغیر دیگر رو بصورت دقیق تخمین زد و بر مشکل عدم قطعیت غلبه نمود؟

1 Answers
ناهید سادات ریاحی عضو سایت answered 5 ماه ago

در مورد فرآیندی که فرمودین، تخصصی ندارم،‌ اما اندازه گیری یک متغیر سوم، نمیتونه عدم قطعیت دو مشاهده پذیر مکان و اندازه حرکت (نه سرعت)، رو دور بزنه. اخیرا ترفندی که تونستند به نحوی، عدم قطعیت رو دور بزنند،‌ درهم تنیدگی بوده.

Your Answer