معادلات احتمال

محمد علی asked 8 ماه ago

خانم ریاحی سلام…سوالی دارم از خدمتتون…از توابع رایج در کوانتوم کدوم بیشترین و پرکاربردترین هستند امروزه….منظورم تابع چگال و احتمال و و و….؟ مرسی

4 Answers
ناهید سادات ریاحی عضو سایت answered 8 ماه ago

دوست خوبم اگه منظورتون توابع پایه ی مورد استفاده در شیمی و فیزیک محاسباتی هست، باید بگم کهدر شیمی محاسباتی توابع اسلیتری بهترین نوع هستند، اما به دلیل مشکلاتی که در انتگرال گیری اونها وجود داره، از ترکیب توابع گوسی استفاده میشه. توابع گوسی نسبت به توابع اسلیتری، فقط یک توان دو در توان نمایی اضافه دارن و همین باعث خوش رفتاری اونها در انتکرال گیری میشه. بنابراین با ترکیب تعداد مکفی از این توابع گوسی، توصیف مناسبی، معادل با نوع اسلیتری بدست میاد. در فیزیک محاسباتی هم پلین ویوها (Plain wave) توابع مناسبی هستند

gntmsaqf answered 3 هفته ago

۱

gntmsaqf answered 3 هفته ago

۱

vrxwedpm answered 3 هفته ago

۱

Your Answer