چگونگی عملکرد فیزیکی چشم انسان

لیست سوالات پرسیده شدهدسته بندی: شیمی کوانتومیچگونگی عملکرد فیزیکی چشم انسان
رامین یزدی asked 8 ماه ago

سلام.وقت بخیر.یه سوال از خدمتتون داشتم
میخواستم یه منبع بهم معرفی کنید یا خودتون به صورت ساده برام توضیح بدید :
وقتی فوتون به یه ماده برخورد میکنه چهخاصیتی از فوتون تغییر مکنه که بازتابش تو چشم ما رنگها رو ایجاد میکنه.و قسمت دوم سوالم هم اینه که چشم چطوری با دریافت یه فوتون پیام رنگی اون رو درک میکنه ؟
سپاسگذارم

سجاد replied 48 سال ago

باسلام واحترام. جوابی که داده شددرسته اما تشخیص رنگها برعهده ی گیرنده ها ی درون چشم نیست این سلولهای استوانه ای وخروطی طول موجهای نورراجذب میکنند وتشخیص رنگها برعهده مزهست قسمت پس سری مغزمسوول بینایی هست بادستورضمیرناخودآگاه مسوول دیدن هست. نور نودش ازجنس امواج الکترومغناطیس هست امواج رنگ وشکل وحجم وجرم ندارندبلکه انرژی هستند. واین انرژی راسلولهای گیرنده دریافت وبه پیام عصبی تبدیل وبه مغزمیفرستند بامدیریتضرناخودآگاه ودستورآن مسوول دیدن و…هست. بعضی اجسام برخی طول موجهای نورراجذب میکنندکه باعث میشودما رنگ خاصی رامتوجه شویم . ضمیرناخودآگاه باعث تشخیص مرکزثقل اجسام ورنگهاو…درمغزهست وگرنه همه موج هستندوموج انرژیه وبعد داره امارنگ وجرم و…نداره. ضمیرناخودآگاه برای اینکه به ما تفاوتهاوافرادواشیارانشون بده توسط مغزاینکاررامیکنه درصورتی که قبلافقط مغزراهمه کاره وفرمانده بدن میدانستندوجالبتر واسط بودن قلب هست ک جای توضیح نیست.

سجاد replied 48 سال ago

باسلام واحترام. جوابی که داده شددرسته اما تشخیص رنگها برعهده ی گیرنده ها ی درون چشم نیست این سلولهای استوانه ای وخروطی طول موجهای نورراجذب میکنند وتشخیص رنگها برعهده مزهست قسمت پس سری مغزمسوول بینایی هست بادستورضمیرناخودآگاه مسوول دیدن هست. نور نودش ازجنس امواج الکترومغناطیس هست امواج رنگ وشکل وحجم وجرم ندارندبلکه انرژی هستند. واین انرژی راسلولهای گیرنده دریافت وبه پیام عصبی تبدیل وبه مغزمیفرستند بامدیریتضرناخودآگاه ودستورآن مسوول دیدن و…هست. بعضی اجسام برخی طول موجهای نورراجذب میکنندکه باعث میشودما رنگ خاصی رامتوجه شویم . ضمیرناخودآگاه باعث تشخیص مرکزثقل اجسام ورنگهاو…درمغزهست وگرنه همه موج هستندوموج انرژیه وبعد داره امارنگ وجرم و…نداره. ضمیرناخودآگاه برای اینکه به ما تفاوتهاوافرادواشیارانشون بده توسط مغزاینکاررامیکنه درصورتی که قبلافقط مغزراهمه کاره وفرمانده بدن میدانستندوجالبتر واسط بودن قلب هست ک جای توضیح نیست.

1 Answers
ناهید سادات ریاحی عضو سایت answered 8 ماه ago

رامین عزیز، در فرآیند دیدن، خاصیتی از نور تغییر نمیکنه. درون سلول‌های چشم انسان، گیرنده‌های عصبی بینایی (در دو نوع مخروطی و استوانه‌ای) وجود دارند که به نور حساس هستند. این گیرنده‌ها در واقع به فرکانس فوتون‌هایی که بهشون میرسه حساس هستند و از اونجایی که رنگ،‌ چیزی جز تفاوت فرکانس نور نیست،‌ وقتی فرکانس نور متفاوت باشه، گیرنده‌های عصبی هم رنگ‌های مختلفی رو تشخیص خواهند داد

Your Answer