کشفیات جدید

mohamad mansoorzade asked 8 ماه ago

سلام.خسته نباشید…ی مقاله داشتید با این عنوان…اثبات وجود خدا با علم و کوانتوم…   سوالم اینه که مگه الان طبق کشفیات جدید ثابت نشده که جهان میتونه از عدم بوجود بیاد و نیازی به خالق نداره؟؟

مهدی توسلی replied 5 ماه ago

با سلام خیلی مشتاقم از این کشفیات جدید مطلع شوم میل من :xmtavas@gmail.com

3 Answers
ناهید سادات ریاحی عضو سایت answered 8 ماه ago

دوست خوبم اینکه یکی از بنیان های مکانیک کوانتومی، اصل عدم قطعیت هایزنبرکه، چیز تازه ای نیست و از همون ابتدا شناخته شده بود. بحث های مشهور تاس انداختن خدا هم بین بور و اینشتین، در همین مورده. اما بحث ما اینجا اینه که با عقاید فلسفی چطور با این قوانین علمی برای اثبات خدا استفاده بشه. دلیل یحث دانشمندان مشهور هم همین بود

ueaicdqq answered 3 هفته ago

۱

owxmohgr answered 3 هفته ago

۱

Your Answer