گراویتون

مخفی asked 9 ماه ago

     با سلام،می خواستم که لطف نموده و گراویتون ها را معرفی نمایید واین که آیا این ذرات به نسبیت خدشه ای وارد می کنند؟

lsiwjmcv replied 2 هفته ago

۱

knwjqoie replied 2 هفته ago

۱

quxqejki replied 2 هفته ago

۱

njpewpam replied 2 هفته ago

۱

ukradvts replied 2 هفته ago

۱

vmgffcik replied 2 هفته ago

۱

lyxmsckq replied 2 هفته ago

۱

dprurnlr replied 2 هفته ago

۱

hxsxlqtw replied 2 هفته ago

۱

3 Answers
Best Answer
ناهید سادات ریاحی عضو سایت answered 9 ماه ago

دوست خوبم برای تمام نیروهای چهارگانه ی طبیعت، ذره ی حاملی تعریف میشه. دلیل تعریف این ذرات نیرو اینه که وقتی ذرات با همدیگه از طریق یکی از این نیروها، برهمکنش می کنن، ذره ی حامل اون نیرو، بینشون مبادله میشه و در واقع ما میتونیم به این روش، برهمکنش رو توضیح بدیم. این ذرات برای الکترومغناطیس : فوتون/ گرانش: گراویتون / هسته ای ضعیف: بوزون های برداری W , Z/ هسته ای قوی: گلوئون هستند.  گراویتون ها بوزونهایی بدون جرم و با اسپین ۲ هستند. این ذرات، نسبیت رو نقض نمیکنن بلکه فرض بر اینه که نسبیت رفتار جمعی گراویتون ها رو توصیف می کنه. به این معنی که در مقیاس های بسیار کوچک ما باید از گراویتون ها برای توصیف گرانش کمک بگیریم، در حالیکه در مقیاس های بزرگتر، نسبیت باید استفاده بشه. به عبارت دیگه، نسبیت، حد کلاسیکی یک سیستم کوانتومی گراویتونی، به شمار میره

ivunejtq replied 2 هفته ago

۱

nrthiikc replied 2 هفته ago

۱

nmsahaet replied 2 هفته ago

۱

anrvdxfw replied 2 هفته ago

۱

mdxauvvv replied 2 هفته ago

۱

prynlvql answered 2 ماه ago

۱

phdxeyxo replied 2 هفته ago

۱

jvjtaxtv replied 2 هفته ago

۱

qblutnuq replied 2 هفته ago

۱

socvilji replied 2 هفته ago

۱

tvirjodp replied 2 هفته ago

۱

vtjunxmu answered 2 ماه ago

۱

jyoknfgq replied 2 هفته ago

۱

mgmoopna replied 2 هفته ago

۱

xisdjsec replied 2 هفته ago

۱

yxmxjwml replied 2 هفته ago

۱

Your Answer