اندازه گیری

az asked 6 ماه ago

ببخشید اگه می شه لطفا یک مثال حل کنید مثلا اندازه گیری کت+ با دستگاه اندازه گیری ماتریس x خیلی خیلی ممنون می شم لطتون..


*

Your Answer