برچسب: ابررسانای دمای اتاق

ماده دو بعدی
1

فیزیکدانان دانشگاه کالیفرنیا، ماده دو بعدی کوانتومی جدیدی ساخته‌اند که دارای ویژگی‌های خارق‌العاده‌ی الکتریکی و مغناطیسی است. این ماده دو بعدی جالب می‌تواند برای ساخت کامپیوتر‌های کوانتومی یا سایر تجهیزات…بیشتر