برچسب: درهم تنیدگی کوانتومی

همگامی کوانتومی
0

تا به حال به این نکته توجه کرده‌اید که ساعت‌های پاندول‌دار جدا از هم می‌توانند به‌طور همزمان، تیک‌تاک کرده و همگام شوند؟ پدیده‌ی همگامی خودسازمان‌یافته، به وفور در طبیعت رخ…بیشتر

درهم تنیدگی گربه شرودینگر
0

فیزیکدانان دانشگاه یاله ی آمریکا موفق شدند با درهم تنیدگی گربه شرودینگر ،نوع بسیار جالب تری از آزمایش اصلی را انجام دهند. نتیجه ی این آزمایش، در محاسبات کوانتومی، بسیار تاثیرگذار خواهد بود. با…بیشتر

1 2 3