برچسب: دونات ها

5

دانشمندان ETH نشان دادند همیشه از یک نظریه ی علمی تا کاربرد عملی، راه درازی وجود ندارد، چرا که آنها موفق شدند مکانیک کوانتومی را در ساخت عایق های صدا استفاده…بیشتر