برچسب: رمزنگاری RSA

اندازه گیری ماده با فوتون
0

دانشمندان با استفاده از فوتون ها، یعنی کوچکترین واحد نور، ایده ی بزرگی را برای اندازه گیری های فوق حساس گرانش، مغناطیس و سایر نیروها مطرح کرده اند. با دیپ…بیشتر