برچسب: سیستم عصبی

0

فیزیک دانان نظری با گمراه کردن عمدی شبکه های هوشمند روند یادگیری ماشینی را مختل می کنند. آنها روش جدیدی را ابداع کردند که درآن رایانه ها قادر خواهند بود داده هایی را طبقه بندی کنند که انسان ها هیچ ایده ای در ذهن ندارند که این دسته بندی به چیز شبیه خواهد بود.

بیشتر