برچسب: فرآیند یادگیری در مغز در مقیاس نورونی

ترمودینامیک یادگیری
0

فیزیکدانان به دنبال پاسخ این سوال هستند که «مغز چگونه می‌تواند با بهره‌وری بالا اطلاعات جدید را بیاموزد؟». آنها دریافته‌اند که در مقیاس نورونی، بهره‌وری یادگیری با قوانین ترمودینامیک محدود می‌شود، یعنی…بیشتر