برچسب: فرکانس انحراف ژیروسکوپ

تفکیک تکینگی برهنه و سیاهچاله
0

تکینگی‌ها را می‌توان بدون هیچ اغراقی، عجیب‌ترین نقاط هستی نامید، جاییکه قوانین فیزیک هم درهم می‌شکنند. سیاهچاله، یکی از نقاط مرموزی است که تکینگی دارد. اما فقط سیاهچاله ها، تکین…بیشتر