برچسب: فلسفه کوانتوم

علم به کجا می رود
9

بشر از بدو وجود، در جستجوی توضیح رفتار طبیعت بوده است. اگرچه این جستجو در ابتدا برای رفع نیازهای اولیه او بود، اما کم کم معنای عمیق تری به خود…بیشتر

22

فلسفه و علم دو رقیبی بوده اند که در ادوار مختلف تاریخ، گاه درهم تنیده بوده و به یکدیگر کمک کرده اند و گاهی چنان در مقابل هم ایستاده اند که یکی…بیشتر