برچسب: مکانیک کوانتومی

بازسازی نظریه کوانتوم
0

با وجود اینکه تقریبا یک قرن است که دانشمندان از نظریه کوانتوم استفاده می‌کنند اما متأسفانه هنوز از درک مفهوم آن عاجزند. تاکنون اتفاق نظری در این باره که نظریه کوانتوم در مورد مفاهیمی مانند واقعیت و هستی چه می‌گوید وجود ندارد و این گونه مفاهیم به چگونگی بیان نظریه بستگی دارند. به این دلیل برخی فیزیکدانان در تلاشند تا با ارائه یک سری اصول موضوعه ساده به بازسازی نظریه کوانتوم بپردازند تا مفهوم آن را دریابند.

بیشتر