برچسب: نیروهای بنیادی طبیعت

2

ذرات زیراتمی لیست بلندبالایی دارند که به لطف سازه های غول پیکری که ذرات با انرژی های بالا را با یکدیگر برخورد می دهند، اعضای جدیدی به این لیست افزوده…بیشتر