برچسب: همگرایی در علوم طبیعی

مهم ترین اندیشه در باب جهان
2

تاریخچه شکوفایی علم و قدمت آن به دوران اندیشه‌های درخشان دانشمندانی نظیر ارشمیدس، فیثاغورس و دموکریت در یونان باستان برمی‌گردد. از طرفی وقوع انقلاب علمی در قرن هفدهم که با…بیشتر