برچسب: هوش مصنوعی کوانتومی

درهم تنیدگی شبکه های عصبی
5

یادگیری ماشینی، یکی از موضوعاتی است که در حال ایجاد انقلابی در هوش مصنوعی است. ابزارها و تکنیک‌های یادگیری ماشینی منجر به پیشرفت سریع تکنولوژی‌های زیادی، از ماشین‌های خودران و…بیشتر