برچسب: واپیچش کریستال‌ ها

نیروهای جاذبه‌ کریستال
0

از نیروهای جاذبه‌ی کریستال که جزو بنیادی‌ترین نیروهای تشکیل جهان هستند، چه می‌دانید؟ دانشمندان برای اولین بار در پژوهشی توانستند نیروهای جاذبه‌ کریستال را اندازه‌گیری کنند. در این مقاله، شما…بیشتر