برچسب: ژورنال Physical Review X

12

اگر کمی با فیزیک آشنایی داشته باشید، حتما قانون سوم نیوتون یا همان قانون عمل و عکس العمل را می شناسید. اما حالا این قانون در شرایطی نقض شده است!!…بیشتر