برچسب: کهکشان راه شیری

کهکشان‌ های اولیه
0

محققان دریافتند که در جهان اولیه، ماده تاریک نقشی کمتر از آنچه که قبلا تصور می‌شد در کهکشانها بازی می‌کند. مطالعه جدید نشان می‌دهد این ماده مرموز اغلب یک عنصر جزئی از کهکشانهای بزرگ در جهان اولیه بوده است.

بیشتر