Real Time Web Analytics به چالش کشیدن تحول زمانی: احتمالاً زمان هم دارای تقارن است! | دیپ لوک

به چالش کشیدن تحول زمانی: احتمالاً زمان هم دارای تقارن است!

3

در مقاله ای که در ژورنال معتبر Proceedings of the Royal Society A منتشر شد، دکتر جون واکرو (Joan Vaccaro) فرضیه ی تحول زمانی را به چالش کشید. با دیپ لوک همراه باشید…تحول زمانی فرض می کند که کائنات در طول زمان و به طور پیوسته خلق شده است. در این مقاله، که “عدم تقارن کوانتومی بین فضا و زمان” نام دارد، پیشنهاد می شود که احتمالاً تفاوت بین دو جهت زمان در گذشته و آینده، ریشه های عمیق تری دارد. اگر بخواهیم بدانیم که کائنات از کجا آمده و به کجا می رود، باید در مورد زمان بدانیم. آزمایش های ذرات زیراتمی در طول ۵۰ سال گذشته نشان می دهد که طبعیت در مورد دو جهت زمان به طور یکسانی رفتار نمی کند. به ویژه ذرات زیراتمی موسوم به مزون های K و B، نسبت به جهت زمان، کمی متفاوت رفتار می کنند. نتیجه ای که از وارد کردن این رفتار دقیق ایجاد می شود این است که کائنات به جای ثابت بودن در یک لحظه، به طور پیوسته در زمان تغییر می کند. به عبارت دیگر، به نظر می رسد این رفتار دقیق، حرکت کائنات در زمان را توجیه می کند.

این پژوهش می توان درک ایده های عجیب و غریب مانند حرکت به عقب در زمان را بهبود ببخشد. طبق این مقاله، زمانیکه سیستم های فیزیکی در طول زمان تکامل می یابند، حرکتی در فضا اتفاق نمی افتد و بنابراین بین فضا و زمان، یک عدم تقارن وجود دارد. این عدم تقارن که مدت ها به عنوان یکی از اجزای بنیادی طبیعت درنظر گرفته می شود، با معادلات حرکت و قوانین بقایی نشان داده می شود که به طور متفاوتی روی فضا و زمان عمل می کنند. اما خانم جون واکرو در این مقاله از روش جمع بستن روی مسیرها برای نشان دادن احتمال تقارن فضا و زمان استفاده کرده است. بنابراین دید سنتی تحول زمانی باید مورد بازنگری قرار گیرد.

فضا را نسبت به زمان می توان راحت تر درک کرد، زیرا در یک جا وجود دارد! شاید اگر یک ساعت برنارد داشتیم، زمان را هم می توانستیم به راحتی درک کنیم، اما واقعیت این است که زمان هیچکاه نمی ایستد و همیشه در حال گذر به سمت آینده است! اگرچه ما همیشه در زمان به سمت جلو در حال حرکت هستیم، اما حرکت هایی رو به عقب هم در زمان وجود دارند. مثلاً نوعی اثر لرزشی؛ و این همان حرکتی است که دکتر واکرو می خواهد به کمک مزون های K و B اندازه بگیرد.

دانلود مقاله ی اصلی به صورت PDF

زاده‌ی اردیبهشت ۶۹ و دانشجوی دکترای شیمی کوانتوم محاسباتی در دانشگاه شهید بهشتی است.او علاقمند به دنیای کوانتوم و تکنولوژی بوده و علاوه بر سردبیری دیپ لوک، به طراحی وب و نویسندگی در گجت نیوز و ماهنامه جی اس ام مشغول است.

گفتگو۳ دیدگاه

ارسال نظر

*