فهرست : فیزیک کوانتومی

نوسان امواج گرانشی
1

با استفاده از اطلاعات به دست آمده از اولین مشاهدات امواج گرانشی در سال گذشته، فیزیکدانان نشان دادند که امواج گرانشی می‌توانند بین دو شکل متفاوت نوع g و f نوسان (تغییر) کنند. فیزیکدانان توضیح دادند که پدیده نوسان امواج گرانشی مشابه با روش نوسان نوترینوها بین سه طعم (نوع) مختلف (الکترونی، میونی، و تاو) است. نوسان امواج گرانشی در نظریه اصلاح شده گرانش دومتریکی (bimetric gravity) یا همان bigravity (بیگراویتی) پدید می‌آید. فیزیکدانان نشان دادند که این نوسان می‌تواند در آزمایش‌های آینده قابل مشاهده باشد. با دیپ لوک همراه باشید…

بیشتر
بازسازی نظریه کوانتوم
0

با وجود اینکه تقریبا یک قرن است که دانشمندان از نظریه کوانتوم استفاده می‌کنند اما متأسفانه هنوز از درک مفهوم آن عاجزند. تاکنون اتفاق نظری در این باره که نظریه کوانتوم در مورد مفاهیمی مانند واقعیت و هستی چه می‌گوید وجود ندارد و این گونه مفاهیم به چگونگی بیان نظریه بستگی دارند. به این دلیل برخی فیزیکدانان در تلاشند تا با ارائه یک سری اصول موضوعه ساده به بازسازی نظریه کوانتوم بپردازند تا مفهوم آن را دریابند.

بیشتر
1 2 3 16